• www.drterd.com คลินิก สุขภาพใจ 0 27278684
เครือข่ายสมาชิก

 
ที่ ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน
ณรงค์ อึ่งกูล อึ่งกูล 114/2 หมู่ 7 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 จังหวัดสระบุรี
ธัญญาลักษณ์ ไชยรินทร์ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ชนิสรา ชัยศิริ รพ.อ่าวลึก จังหวัดกระบี่
พญ.สายรัตน์ นกน้อย  Noknoy ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นิชาภา หลังแก้ว 261 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สุรยุทธ เอียยะบุตร รพ.หนองแสง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สุวิมล สงกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กัญญารินทร์ พระโกศ คันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมบูรณ์ เจริญฤทธิ์ 55/176 :ซอน ชินเขต 2/35 ถนนงามวงค์วาน หลักสี่ กทม 10219 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชนิสรา ชัยศิริ 56 Moo 2,Tumbon Ao Luk Tai จังหวัดกระบี่
นางสาวปุณิกา  สุ่มทอง 3 ถนนเทศบาล6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
อิสรา เทพวง 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อรุณศรี กิจวัฒนา 82/47 อาคาร น.3 เกียกกาย ถ.ทหาร เขตดุสิต กทม.10300 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จิระวุฒิ  กลับนวล 15/51 หมู่8 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา
กนกนวล  โพธิ์ศรี โรงพยาบาลลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี
พญ.มุกดา วิเศษ 10/1 ถ.ศรีธนามิตร จังหวัดสุรินทร์
ขนิษฐา หลาวทอง รพ.สต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
อรัญญา  กรกิจสุวรรณ 99/47 ถ.รัตนาธิเบศร์ ไทรม้า เมืองงนนทบุรี นนทบุรี 11000 จังหวัดนนทบุรี
ประครอง ประกิระนะ โรงพยาบาลยางสีสุราช อ. ยางสีสราช จังหวัดมหาสารคาม
รุ่งเรือง เลิศจัน นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ศิรประภา สิทธาพานิช 254 ม9 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องคำ อำเภอ เมือง จ ยโสธร จังหวัดยโสธร
นางสาวอรดี  ตรีวิสูตร 64/1 หมู่ 2 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 จังหวัดตราด
เพ็ญศรี ปัญญาเฉียบ รพ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
นางกชพร  ขยันการนาวี รพ.เบญจลักษ์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ
อรรถพงศ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ สสจ.สงขลา จังหวัดสงขลา
นางกาญจนา ภูตะอินทร์ รพ.สต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
อัสนีต์ สถิตโพธิ์ศรี ศูนย์แพทย์ชุมชน ต.หนองบัว จ.หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
หัทยา เพ็ชรเจริญ 170/83 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 จังหวัดชลบุรี
ประกายเพชร ม่อมเหมาะ 3/372 พระราม 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พิกุล ศรีบุตรดี ศูนย์อนามัยที่13 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลินจง บุญถนอม รพ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จิรสุดา  ห้อยยี่ภู่ รพ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ธัชชัย ใจคง สสจ.มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นางปทิตตา แก้วจอน โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
นพ.สุผล ตติยนันทพร สสจ.นม. จังหวัดนครราชสีมา
นลินนิภา เอกา โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์
Soraona Masisaki Ppp จังหวัดปทุมธานี
สุรีรัตน์ ปัญญาดี รพ.สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ปวิตรา คงสมบูรณ์ กรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
febpavc febpavc bqOAqXohfrDcocpDXuy จังหวัดหนองคาย
จิตต์พิสุทธิ์ พิพัฒน์ 1 ม.14 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
สุกันยา สำราญพิศ 96 ซ.พร้อมพรรณ ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กทม 10400 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ธิโสภิญ ทองไทย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รสสุคนธ์ ภักดีไพบุลย์สกุล คลินิกเวชฯ รพ.ระโนด อ.สงขลา จังหวัดสงขลา
กนกวรรณ ประเจียด 559/82ม.2 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ชุลีกร วรยิ่งยง 15/4 ซอยประชุม ถนนสุรวงค์ เขตบางรัก กทม.10500 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
น.ส.เพิ่มทรัพย์ พุฒสง่า 331 ซ.3ก หมู่5 มบ.ฟ้าคราม ถ.เสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
นายสมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
นางปาณิดา แก้วมณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
นางเริงฤดี วีระวงศ์พรหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ธัณย์สิตา อิ่มทรัพย์ รพ.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สุภาวดี พงษ์ประภาส 5ึ7ม8 ต บ้าดู่ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
จินตพิชญ์ คล้ายจินดา รามอินทรา บางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1 1 -1' จังหวัด1
1 1 1 จังหวัด1
1 -1' 1 จังหวัด1
-1' 1 1 จังหวัด1
1 1 1 จังหวัด1
1 1 1 จังหวัด-1'
1 1 1 จังหวัด1
1 1 1 จังหวัด1
1 1 1 จังหวัด1
นฤมล พระใหญ่ 8/228 ซอย พัฒนาการ26 เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลรสชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลรสชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ฐาปนันท์  นิ้วยะวงศ์ รพ.สต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จิรังกูร ณัฐรังสี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รุจิรา ธรรมใจกูล 310 ม 9ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง จังหวัดลำปาง
ธันยพร บัวเหลือง 59/1ม.3ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
วีรินทร์  เฮงสวัสดิ์ 56/1 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 จังหวัดบุรีรัมย์
สุภัทรศิริ บุญไสว 519/115 ม.12 จังหวัดชลบุรี
ชลธิชา ขันธวิธิ 76 ม.5 ต.ลุมพลี อ.อยุธยา จ.อยุธยา 130001 จังหวัดอยุธยา
รุจาภา วิบูลมงคล 423/13. ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลดาประไพ คุณาวงศ์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายปิยธรณ์ เร่งเร็ว ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ 14/9 ถ.ราชเชียงแสน ซ.2ก. ต.หายยา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศิริพร  ทองนอก 214 ม.2 รพเฉลิมพระเกียรติ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เบญจมาพร ศรีจำปา 15 ม.7 ต. บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10130 จังหวัดสมุทรปราการ
สุปรียา ตันสกุล 420/1ถนนราชวิถี ราชเทวี กทม.10400 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หัสดินษ์ อะหมัด 70 ถนนเทศาพัฒนา ซอย11 อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
Panadda Sareeruth 445/71 จังหวัดสมุทรปราการ
ศิริพร  ทองนอก 214 ม.2 รพเฉลิมพระเกียรติ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
อุบล วรรณกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
นุจนาจ ยากองโค 2352/2 ม.3 ต,ท่่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ภิญญดา ประสานจิตร 26/9.หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เสาวนิตย์  สืบปันอุด 119/1 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
เสาวนิตย์  สืบปันอุด 119/1 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล 42/290 ซอยรัชดาภิเษก36 ถนนรัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปองพล ชุษณะโชติ กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี
ธงชัย แดงช่วย โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
ดานูบ ดา กทม. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เฉลิมศรี  อ่องกลั่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง จังหวัดอุตรดิตถ์
เฉลิมศรี  อ่องกลั่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง จังหวัดอุตรดิตถ์
เฉลิมศรี  อ่องกลั่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง จังหวัดอุตรดิตถ์
เฉลิมศรี  อ่องกลั่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง จังหวัดอุตรดิตถ์
ระเบียบ  ขาวฉอ้อน ร.พ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ศรีไพร  จันทร์เยี่ยม 55/5 ม.5 จังหวัดอุตรดิตถ์
ศุพัฒศร  ผ่านทอง 256 ม.17 ต.ไร่น้ย อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ธภัทร พลเยี่ยม สสอ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
กุศลิน กัณหา รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา
นายถาวร กอหญ้ากลาง จิตเวชโคราช จังหวัดนครราชสีมา
ชนาณัฐ สิทธิโสภณ รพ.สต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ชนาณัฐ สิทธิโสภณ 41 ม.11 จังหวัดสุโขทัย
ณัตษะวัณย์  สุพรรณพร รพ.สต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง น จังหวัดสุโขทัย
จรรจิรา สังข์ทอง รพ.สต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก
จรรจิรา สังข์ทอง รพ.สต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก
ขวัญเรือน อัศดรศักดิ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จริยาภรณ์ พลอยแก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ธนะ  หอมตา 51 หมู่ 1 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
มณฑาทิพย์ สีหะอำไพ 53ม.12ต.มะต้องอ.พรหมพิรามจ.พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วรางคณา เร่งไพบูลย์วงษ์ รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สุนิศา สุขตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จิตภัณฑ์ กมลรัตน์ 242 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นางอรวรรณ  ดวงจันทร์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี
รุ่งนิภา อมาตยคง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี