• www.drterd.com คลินิก สุขภาพใจ 0 27278684
about us

สวัสดีครับ...

คงต้องเล่าที่มา และวัตถุประสงค์ของการทำเว็บนี้กันซักเล็กน้อย คือที่ตัดสินใจทำเว็บไซต์นี้ เหตุผลก็เพื่อใช้เป็นแหล่งให้ความรู้ รวมทั้งการให้ความเห็นด้านสุขภาพจิต ซึ่งผู้สนใจสามารถเรียนรู้ข้อมูลและเอาไปใช้ได้ด้วยตนเอง และยังเป็ยช่องทางตอบคำถามสำหรับผู้สงสัยด้วย

น.พ.เทอดศักดิ์ เดชคง