• www.drterd.com คลินิก สุขภาพใจ 0 27278684
บทความด้านจิตวิทยา
iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 29/5/2550   พลิกมุมมอง เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี 4,075 
 29/5/2550   เก่งแต่เปราะบาง 3,419 
 23/11/2549   สุขอนามัยการนอน 3,203 
 2/10/2549   คิดอย่างไรให้เป็นด้านบวก 7,093 
 16/2/2549   ชวนลูกดูแดจังกึม(1) 3,953 
 16/2/2549   ชวนลูกดูแดจังกึม(2) 3,192 
 9/11/2548   ชายผู้สามารถทำทุกอย่าง 3,793 
 3/8/2548   สิ่งสำคัญที่สุดแตกต่างจากสิ่งสำคัญ(เฉยๆ) 4,700 
 19/7/2548   แผ่นใสบรรยายความฉลาดทางอารมณ์ 4,150 
 24/5/2548   หน้าต่างแห่งโอกาส(2) 4,496 
 24/5/2548   หน้าต่างแห่งโอกาส(1) 3,634 
 19/10/2547   บทสัมภาษณ์ นิตยสารสานปฏิรูป EQกับคุณครู 1 3,870 
 19/10/2547   บทสัมภาษณ์ นิตยสารสานปฏิรูป EQกับคุณครู 2 2,805 
 2/9/2547   อาการข้างเคียงของชี่กง 4,385 
 2/9/2547   EQ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 5,010 
 30/8/2547   สุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับอะไร? 5,684 
 16/8/2547   เด็กอยากไปโรงเรียน 3,810 
 16/8/2547   ข้อคิดจากการ์ตูน : การให้ 3,431 
 16/8/2547   การสอบก็คือการสอบ 3,808