• www.drterd.com คลินิก สุขภาพใจ 0 27278684
ขอคำปรึกษา/โรคซึมเศร้า

:::  ร่วมแสดงความคิดเห็น :::

 From: Thikhomporn
 ขอคำปรึกษาเรื่องโรคซึมเศร้า คือดิฉันนอนไม่หลับ (ปัณหานอนไม่หลับ1ปี)ชอบคิดมากคิดเรื่อยเปลื่อย บางครั้งถ้าอยู่คนเดียวก็จะร้องให้ ขอความรู้เรื่องนี้หน่อยค่ะ

 

 2 สิงหาคม 2015, 14:55,  Thikhomporn22@gmail.com